Нашата Мисия

Владимир Тодоров
Председател - Шефс Клуб София
Vladimir Todorov Signature.png

Представяне

Шефс Клуб София е динамична кулинарна, неполитическа доброволна организация, с проактивната мисия за популяризиране на добрите кулинарни практики,  утвърждаване на нова култура и отношение към храната, за по-високи стандарти в храненето и кулинарията.

 

История

Инициран и подкрепен от Българската Асоциация на Професионалните Готвачи, Шефс Клуб София е учреден през 2019г. в съответствие със Закона за юридическите лица с нестопанска цел като Сдружение в частна полза. Към днешна дата е част от мрежата на Българска асоциация на професионалните готвачи.

 

Мисия и визия

Нашата мисия е да оказваме подкрепа в професионалното развитие на нашите членове, за създаване на вдъхновена общност от хора, за които готвенето е страст.

Да представляваме и защитаваме интересите и професионалните права на своите членове пред държавни, обществени и международни органи и организации.

Ние следваме мисията си, вярвайки, че развитието и подкрепата на всеки един наш член е отговорност, с която инвестираме в нашата обща кауза – кулинарното изкуство.

Затова работим за обединение на интересите на своите членове, за издигане на престижа на професията ни, за осъществяване на ефективна и преуспяваща професионална дейност.

 

Нашите основни цели са

  • Да подкрепяме развитието, обучението сдружаването и обединяването на професионалните готвачи в София и региона;

  • Да проучваме и популяризираме добрите български и европейски практики в областта на кулинарното изкуство и здравословното хранене;

  • Да насърчаваме и подкрепяме професионалното ориентиране и развитие на ученици, студенти и млади готвачи;

  • Да организираме различни форуми, изложения и инициативи, свързани с кулинарното изкуство и създаващи възможности за срещи и обмяна на опит и добри практики;  

 

Ще постигаме това чрез обучение, тренировки и професионално развитие на членовете ни. Като вярващи в развитието на кулинарията като изкуство и наука, ние обединяваме  сили и опит за развитието на професията ни и за  намиране на решения на проблеми и предизвикателства.

 

В своето развитие, Шефс Клуб София ще създава контакти и партньорства на местно и международно ниво. Насърчава членството и участието на колегите от всички сектори на нашата професия и развитие на колегиалност и подкрепа между местните и чуждестранните готвачи в София.

Ще се стремим да популяризираме  винаги българското кулинарно изкуство, дейности, услуги и изпълнители на голямата международна сцена.

Ще развиваме и насърчаваме взаимноизгодни отношения с всички клонове на местния и международен хотелиерски и кетъринг индустрии, работещи с  Асоциацията.

Работим за създаване и утвърждаване на отношения в гилдията, подчинени на професионална етика,  на лоялност, уважение и колегиалност, за което ще  обединяваме и усилията на членовете ни.